+44 (0)845 0713 007
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

Civitas Law yn cynnal seminar yny Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor ar 1 o o Dachwedd

Mae Chris Howells, Richard Cole and Owain James, bargyfreithwyr yn Civitas Law, yn cynnal seminar CPD. Bydd tair seminar fer yn rhoi diweddariadau cyfreithiol a pwyntiau ymarferol.

 

Y pynciau trafod fydd:

·Diweddariadau yng Nghyfraith Cyflogaeth – Chris Howells sydd yn trafod diweddariadau ac achosion pwysig o’r Tribiwnlys Cyflogaeth

·Y Llysoedd Sifil ol-Mitchell a Denton – Richard Cole yn trafod cosbau a chymorth ym mhyd cyfreithiad

·Gwaharddebau: Canllawiau Ymarferol– Mae Owain James yn cynnig pwyntiau ymarferol ar sut i wneud cais am waharddeb mewn achosion masnachol, cartrefi, eiddp a cyfraith cyhoeddus.

 

Nid oes cost i’r digwyddiad ac fe fydd cyfle i gael diod a chlonc wedyn.

Dyddiad:       Dydd Mawrth, 1 November 2016

Time: 5-6pm

Venue:            The Management Centre

Bangor University, LL57 2DG

 

Am fwy o fanylion neu i fwcio eich lle, cysylltwch a::

Karen Ling

Karen.Ling@CivitasLaw.com  or 0845 0713 007